Meclis Soruşturması Nedir

Başbakanın ya da bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı yargılanmalarını sağlamaya yönelik parlamento denetimi.

1982 Anayasası’na göre, Meclis soruşturması açılabilmesi için TBMM üye tam sayısının en az onda birinin bu yönde önerge vermesi gerekir.

Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşerek karara bağlar ve Meclis’te soruşturmanın açılması şeklinde bir karar alınmışsa, Meclis’teki siyasî partilerin güçleri oranında üye bulundurabildikleri, 15 kişilik bir komisyon oluşturulur.

Bu komisyon en fazla iki ay süren bir soruşturma sonucunda hazırladığı raporu Meclis’e sunar ve Meclis, gerekli gördüğünde ilgiliyi Yüce Divan’a sevk eder.

Yüce Divan’a sevk kararı, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Meclis soruşturması yalnız cezaî sorumluluğa yol açan bir denetim mekanizması olmayıp, siyasî sonuçlar da doğurur.

Soruşturma sonucunda Yüce Divan’a verilen bir bakan, bakanlıktan düşer, başbakanın Yüce Divan’a sevki durumunda ise, hükümet istifa etmiş sayılır.

0 yorum:

9