Sermaye Piy. Fin. Kur. 2006 Yılsonu Sınav

|

1. Merkez Bankası başkanını kim atar?Cevap: Bakanlar Kurulu2. IMKB’de şirketlere doğrudan nakit girişi sağlayan piyasa aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Birincil Piyasa3. Aşağıdaki emir türlerinden hangisi yatırımcı atarfından belirtilen süre içinde geçerlidir?Cevap: Süreyle sınırlı emir4. Nominal değeri 1 YTL, satış fiyatı 0.80 YTL olan sıfır kuponlu tahvilin getirisi % kaçtır?Cevap: 0.20/0.80x100=255. Dünya Bankasının diğer adı nedir?Cevap: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası6. En büyük borsa aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: New York Borsası7. İlk Merkez Bankası hangi ülkede kurulmuştur?Cevap: İngiltere8. Yeminli murakkıplar hangi kurum adına denetim yapar?Cevap: BDDK9. Türkiye’de kurulan ilk kalkınma bankası hangisidir?Cevap: Sanayi ve Maadin Bankası10. Riski yüksek, getirisi yüksek olan ve büyümeyi amaçlayan fon türü aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Genel Amaçlı Adi Hisse senedi fonu11. Gelecek sözleşmelerinde garantiyi hangi kurum verir?Cevap: Takas Odası12. Aşağıdakilerden hangisi fon tiplerinden değildir?Cevap: Açık Sonlu13. Aşağıdakilerden hangisi endeksin tanımıdır?Cevap:14. SPK’ nın kuruluş amacı nedir?Cevap: Piyasaları düzenlemek15. Aşağıdakilerden hangisi kıyı bankacılığında kağıt merkezlerin özelliklerinden biridir?Cevap: Bankacılık fiili olarak yapılmaz.16. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz?Cevap: Tüketici kredisi17. Ticari bankaları düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Bakanlar Kurulu18. Aşağıdakilerden hangisi Trustee’nin görevlerinden biri değildir?Cevap:19. Aşağıdakilerden hangisi Kalkınma bankalarının kuruluş amaçlarından değildir?Cevap: Kısa vadeli kredi vermek20. ÖFK’larda kar zarar ortaklığı esasına dayanan fon toplama yöntemi hangisidir?Cevap: Katılma Hesabı21. ÖFK’larda yatırılan fonları güvence altına almak için oluşturulan fon hangisidir?Cevap: Güvence fonu22. Faizsiz bankacılık hizmeti veren kurumlar hangisidir?Cevap: Özel Finan Kuruluşları23. Amacı portföy yönetimi olan tüzel kişiliği olmayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Yatırım fonu24. Fon arz edenlerle fon talep edenleri buluşturan sistem hangisidir?Cevap: Finansal sistem

0 yorum:

9