Uluslararası İşletmecilik 2006 Yılsonu

1) Uluslar arası işletme faaliyetleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:Uluslar arası ticaret ve uluslar arası yatırım2) Aşağıdakilerden hangisi destek faaliyettir?

Cevap:Bakım3) Kur marjının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:Döviz alış ve satış kuru arasındaki fark4) Bir işletmenin bir ülkedeki en iyi personeli istihdam etmesinin karşılığı hangisidir?

Cevap:Geosentrizm5) Aşağıdakilerden hangisi belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirebilme düzeyidir?

Cevap:Performans6) İşletmelerde işe almada ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:İş için gerekli asıl becerileri belirlemek7) Aşağıdaki çevrim yöntemlerinden hangisi bilanço ve öz kaynakların tarihi kurdan çevrildiği yöntemdir?

Cevap:Cari kur yöntemi8) Yabancı ülkelerde üretime yönelik olarak yapılan yatırımlara ne denir?

Cevap:Doğrudan yatırım9) Aşağıdakilerden hangisi bir işletme grubunun diğer işletme grubuna sattığı mala uygulanan fiyattır?

Cevap:Transfer fiyatı10) Gelecekteki nakit akışları üzerine etki yapacak döviz kuru riski hangisidir?

Cevap:Ekonomik risk pozisyonu

11) Aşağıdakilerden hangisi ulusal yönetici ve uluslar arası yöneticinin arasındaki farktır?Cevap:Uluslar arası yönetici daha büyük güçlüklerle ve belirsizliklerle karşılaşır12) Aşağıdakilerden hangisi ürün üzerinde marka olmadan da satılabilme olanağı sağlar?Cevap:Ekonomik zorunluluk13) “Roma’dayken Romalılar gibi yap” stratejisinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?Cevap:Uluslararası işletmenin gittiği ülkedeki ahlak standartlarına uyması14) Aşağıdakilerden hangisi bölgesel entegrasyonlardan biri değildir?Cevap:İslam kalkınma teşkilatı15) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin ortak finansal tablo kurması sonucu ortaya çıkan finansal tablodur?

Cevap: Konsolide finansal tablolar16) İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan analiz aşağıdakilerden hangisidir?Cevap: Swot analizi17) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama yöntemlerinden biri değildir?Cevap: Küsuratlı fiyatlama18) Bir varlığın belli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan satma ve satın alma hakkı veren sözleşmelere ne ad verilir?Cevap:Opsiyon sözleşmeleri

Alıntı ile Cevapla

0 yorum:

9