Hangisi Geleneksel Bir Halk Sazımız DEğildir Calı Para

|
bağlama

kabak

sipsi

Doğru CEvap : klarnet

0 yorum:

9