Osmanlı Saray Mutfağı anlamına gelen sözcük hangisidir

|Doğru CEvap. Matbah-ı Âmire

0 yorum:

9