AÖF Geçmiş Dönem Sınav Soruları - İnkılap Tarihi 2006 Yılsonu Sınavı

1. İstanbul Hükümeti’nin Heyeti Temsiliye’yi kendisine denk gördüğü gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermesi

2. Sevres’e göre nerede tamamıyla özerke bir bölge kurulacaktır?

CEVAP: Van, Diyarbakır

3. Halkın mevcut siyasal düzeni zorla değiştirmesine ne denir?

CEVAP: İhtilal

4. İtilaf devletlerinin 1915 yılında Osmanlı devletini saf dışı bırakmak için uygulamaya koydukları plan nedir?

CEVAP: boğazları ele geçirmek

5. Milli mücadelede ilk silahlı direniş nerede görüldü?

CEVAP: Güney’de Mersin Tarsus tarafında

6. Mudanya konferansının ana konusu nedir?

CEVAP: İstanbul,boğazlar ve Doğu Trakyanın Türklere teslimi

7. Sendikalaşma hakkı Türk halkına hangi olayla verilmiştir?

CEVAP: 1961 anayasası

8. 1926’daki kabotaj kanunu aşağıdakilerden hangisine kesinlik kazandırdı?

CEVAP: Ekonomik bağımsızlığa önem kazandırdı.

9.Yunanlılar’ın İnönü’ye kadar ilerlemesini hızlandıran olay ne olmuştur?

CEVAP: Çerkez Ethem İsyanı

10. Türk devriminde değişime uğramayan kültür öğesi hangisidir?

CEVAP: Ahlak ve din öğesi

11. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından değildir?

CEVAP: Özgürlüğü sınırsız kullanma hakkı

12. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni nedir?

CEVAP: Parti üyelerinin bir kısmının Şeyh Sait İsyanını Desteklemesi

13. Milli mücadelede yunanlıların Milne hattını geçmesi, Fransızlar’ın G.D. Anadolu’da etkinliklerini arttırmaları neye tepkidir?

CEVAP: TBMM’nin açılmasına

14. Din adamlarının devlet yönetimine karışmasının Hristiyanlık dininde yeri olmadığının anlaşılması üzerine çıkan hareket nedir?

CEVAP: Reform

15. Devleti tek yönlü olmaktan alıkoyan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Eşitlik ve temel haklar

16.M. Kemal aydınlanma düşünceleri içinde en çok hangisinden etkilenmiştir?

CEVAP: Demokrasi

17. Hangisi Kemalizmin özelliklerinden değildir?

CEVAP: Sistem haline getirilmemiş olması

18. Kültürün gelişmesinde en önemli etken nedir?

CEVAP: Etkileşim

19. Kıyafet devrimi aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?

CEVAP: Laiklik

20. Devrimin olması için öncelikle değiştirilmesi gerekli sistem hangisidir?

CEVAP: Hukuk…

21. Medeni kanunun laiklik için temel sayılabilecek hükmü hangisidir?

CEVAP: Reşit olan kişini dinini seçebilmesi

22. Türkiye’ye demokrasiyi getiren en önemli öğe aş. Hangisidir?

CEVAP: Egemenliğin millete ait olması

0 yorum:

9